Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

EPC (Cà Phê Ea Pốk)

8.600 +100 (+1,18%)
KLGD (CP) 1.000  GTGD (Tr VND) 0,86
Cập nhật lúc: 9:47 SA 22/12/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá EPC

EPC

Biểu đồ Khối lượng GD EPC

EPC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)8.500

Giá mở cửa (VND) 8.500

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 40

Cao nhất 52 tuần (VND) 17.900

Thấp nhất 52 tuần (VND) 5.800

 Cập nhật lúc: 01/03/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)79,80

SLCP lưu hành (Tr CP) 9,39

Doanh thu thuần (Tỷ VND)24,39

PE -6,91

PB 1,45

EPS (VND) -1.230

 Cập nhật lúc: 01/03/2024 14:15:00