Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

EPC (Cà Phê Ea Pốk)

13.800 -3.100 (-18,34%)
KLGD (CP) 4.000  GTGD (Tr VND) 5,52
Cập nhật lúc: 9:11 SA 21/09/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá EPC

EPC

Biểu đồ Khối lượng GD EPC

EPC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)16.900

Giá mở cửa (VND) 16.900

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 170

Cao nhất 52 tuần (VND) 54.900

Thấp nhất 52 tuần (VND) 8.600

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)158,67

SLCP lưu hành (Tr CP) 9,39

Doanh thu thuần (Tỷ VND)23,78

PE -8,25

PB 2,38

EPS (VND) -2.049

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00