Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

ECI (Bản đồ và tranh ảnh GD)

24.400 -1.200 (-4,69%)
KLGD (CP) 1.040  GTGD (Tr VND) 2,54
Cập nhật lúc: 11:30 SA 07/01/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá ECI

ECI

Biểu đồ Khối lượng GD ECI

ECI

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)25.600

Giá mở cửa (VND) 25.600

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 51.800

Thấp nhất 52 tuần (VND) 18.500

 Cập nhật lúc: 24/05/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)45,06

SLCP lưu hành (Tr CP) 1,76

Doanh thu thuần (Tỷ VND)60,10

PE 9,19

PB 1,27

EPS (VND) 2.784

 Cập nhật lúc: 24/05/2022 14:15:00