Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

ECI (Bản đồ và tranh ảnh GD)

24.400 -19.200 (-44,04%)
KLGD (CP) 1.040  GTGD (Tr VND) 2,54
Cập nhật lúc: 11:30 SA 07/01/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá ECI

ECI

Biểu đồ Khối lượng GD ECI

ECI

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)43.600

Giá mở cửa (VND) 43.600

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 70.000

GTGD (VND) 3.010.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 42.370

Cao nhất 52 tuần (VND) 51.800

Thấp nhất 52 tuần (VND) 13.087

 Cập nhật lúc: 25/01/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)76,74

SLCP lưu hành (Tr CP) 1,76

Doanh thu thuần (Tỷ VND)65,30

PE 17,33

PB 2,28

EPS (VND) 2.516

 Cập nhật lúc: 25/01/2022 14:15:00