Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Cổ phiếu VPBank chào sàn giá 39.000 đồng đắt hay rẻ?
Cổ phiếu»

DXP (Cảng Đoạn Xá)

12.400 +600 (+5,08%)
KLGD (CP) 30.000  GTGD (Tr VND) 37,64
Cập nhật lúc: 9:03 SA 18/09/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DXP

DXP

Biểu đồ Khối lượng GD DXP

DXP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)11.800

Giá mở cửa (VND) 11.900

% Thay đổi (%) -0,84%

KLGD (CP) 29.505

GTGD (VND) 343.097.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 12.903

Cao nhất 52 tuần (VND) 19.627

Thấp nhất 52 tuần (VND) 11.200

 Cập nhật lúc: 21/09/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)306,65

SLCP lưu hành (Tr CP) 25,99

Doanh thu thuần (Tỷ VND)106,43

PE 11,88

PB 0,87

EPS (VND) 993

 Cập nhật lúc: 21/09/2017 14:15:00