Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

DXP (Cảng Đoạn Xá)

14.100 -200 (-1,40%)
KLGD (CP) 8.800  GTGD (Tr VND) 125,10
Cập nhật lúc: 10:33 SA 30/05/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DXP

DXP

Biểu đồ Khối lượng GD DXP

DXP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)14.300

Giá mở cửa (VND) 14.500

% Thay đổi (%) 0,70%

KLGD (CP) 7.200

GTGD (VND) 104.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 14.559

Cao nhất 52 tuần (VND) 30.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 13.900

 Cập nhật lúc: 29/05/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)337,83

SLCP lưu hành (Tr CP) 23,62

Doanh thu thuần (Tỷ VND)106,43

PE 11,42

PB 1,08

EPS (VND) 1.252

 Cập nhật lúc: 29/05/2017 14:15:00