Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Cổ phiếu VPBank chào sàn giá 39.000 đồng đắt hay rẻ?
Cổ phiếu»

DXP (Cảng Đoạn Xá)

12.700 +500 (+4,10%)
KLGD (CP) 1.030  GTGD (Tr VND) 1,31
Cập nhật lúc: 10:57 SA 13/02/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DXP

DXP

Biểu đồ Khối lượng GD DXP

DXP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)12.500

Giá mở cửa (VND) 12.700

% Thay đổi (%) 2,46%

KLGD (CP) 703

GTGD (VND) 8.806.600

KLGDTB 10 Ngày (CP) 3.572

Cao nhất 52 tuần (VND) 18.504

Thấp nhất 52 tuần (VND) 10.800

 Cập nhật lúc: 13/02/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)324,84

SLCP lưu hành (Tr CP) 25,99

Doanh thu thuần (Tỷ VND)80,43

PE 13,47

PB 0,97

EPS (VND) 928

 Cập nhật lúc: 13/02/2018 14:15:00