Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

DXP (Cảng Đoạn Xá)

11.000 -900 (-7,56%)
KLGD (CP) 16.000  GTGD (Tr VND) 17,84
Cập nhật lúc: 10:42 SA 18/06/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DXP

DXP

Biểu đồ Khối lượng GD DXP

DXP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)11.900

Giá mở cửa (VND) 12.000

% Thay đổi (%) 1,71%

KLGD (CP) 585

GTGD (VND) 6.903.500

KLGDTB 10 Ngày (CP) 3.657

Cao nhất 52 tuần (VND) 15.400

Thấp nhất 52 tuần (VND) 10.500

 Cập nhật lúc: 22/06/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)309,25

SLCP lưu hành (Tr CP) 25,99

Doanh thu thuần (Tỷ VND)80,43

PE 12,05

PB 0,91

EPS (VND) 987

 Cập nhật lúc: 22/06/2018 14:15:00