Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

DXP (Cảng Đoạn Xá)

11.200 -600 (-5,08%)
KLGD (CP) 133.670  GTGD (Tr VND) 153,08
Cập nhật lúc: 1:54 CH 10/10/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DXP

DXP

Biểu đồ Khối lượng GD DXP

DXP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)11.800

Giá mở cửa (VND) 11.200

% Thay đổi (%) -1,67%

KLGD (CP) 1.100

GTGD (VND) 12.290.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 14.723

Cao nhất 52 tuần (VND) 15.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 10.200

 Cập nhật lúc: 16/10/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)306,65

SLCP lưu hành (Tr CP) 25,99

Doanh thu thuần (Tỷ VND)80,43

PE 13,15

PB 0,89

EPS (VND) 897

 Cập nhật lúc: 16/10/2018 14:15:00