Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

DXP (Cảng Đoạn Xá)

12.700 -100 (-0,78%)
KLGD (CP) 154.000  GTGD (Tr VND) 196,80
Cập nhật lúc: 11:11 SA 23/09/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DXP

DXP

Biểu đồ Khối lượng GD DXP

DXP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)12.800

Giá mở cửa (VND) 12.800

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 30.048

GTGD (VND) 382.510.400

KLGDTB 10 Ngày (CP) 129.927

Cao nhất 52 tuần (VND) 27.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 12.000

 Cập nhật lúc: 23/09/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)349,21

SLCP lưu hành (Tr CP) 27,28

Doanh thu thuần (Tỷ VND)87,07

PE 6,01

PB 0,63

EPS (VND) 2.130

 Cập nhật lúc: 23/09/2022 14:15:00