Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Cổ phiếu VPBank chào sàn giá 39.000 đồng đắt hay rẻ?
Cổ phiếu»

DXP (Cảng Đoạn Xá)

12.100 -900 (-6,92%)
KLGD (CP) 13.460  GTGD (Tr VND) 16,31
Cập nhật lúc: 1:41 CH 15/11/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DXP

DXP

Biểu đồ Khối lượng GD DXP

DXP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)13.000

Giá mở cửa (VND) 12.400

% Thay đổi (%) 4,84%

KLGD (CP) 11.604

GTGD (VND) 145.558.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 6.708

Cao nhất 52 tuần (VND) 18.504

Thấp nhất 52 tuần (VND) 10.800

 Cập nhật lúc: 22/11/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)337,83

SLCP lưu hành (Tr CP) 25,99

Doanh thu thuần (Tỷ VND)106,43

PE 13,42

PB 1,03

EPS (VND) 969

 Cập nhật lúc: 22/11/2017 14:15:00