Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

DXP (Cảng Đoạn Xá)

11.500 +400 (+3,60%)
KLGD (CP) 1.000  GTGD (Tr VND) 1,15
Cập nhật lúc: 9:00 SA 13/12/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DXP

DXP

Biểu đồ Khối lượng GD DXP

DXP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)11.400

Giá mở cửa (VND) 11.500

% Thay đổi (%) -0,87%

KLGD (CP) 800

GTGD (VND) 9.050.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 4.986

Cao nhất 52 tuần (VND) 15.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 10.100

 Cập nhật lúc: 13/12/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)296,25

SLCP lưu hành (Tr CP) 25,99

Doanh thu thuần (Tỷ VND)80,43

PE 12,08

PB 0,84

EPS (VND) 943

 Cập nhật lúc: 13/12/2018 14:15:00