Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

DXP (Cảng Đoạn Xá)

14.200 +400 (+2,90%)
KLGD (CP) 1.100  GTGD (Tr VND) 1,55
Cập nhật lúc: 9:20 SA 06/04/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DXP

DXP

Biểu đồ Khối lượng GD DXP

DXP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)13.800

Giá mở cửa (VND) 13.000

% Thay đổi (%) -0,72%

KLGD (CP) 500

GTGD (VND) 6.660.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 3.235

Cao nhất 52 tuần (VND) 15.400

Thấp nhất 52 tuần (VND) 10.800

 Cập nhật lúc: 26/04/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)358,62

SLCP lưu hành (Tr CP) 25,99

Doanh thu thuần (Tỷ VND)80,43

PE 13,98

PB 1,06

EPS (VND) 987

 Cập nhật lúc: 26/04/2018 14:15:00