Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

DXP (Cảng Đoạn Xá)

23.300 -1.200 (-4,90%)
KLGD (CP) 3.408.370  GTGD (Tr VND) 7.798,52
Cập nhật lúc: 2:28 CH 25/11/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DXP

DXP

Biểu đồ Khối lượng GD DXP

DXP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)24.500

Giá mở cửa (VND) 24.000

% Thay đổi (%) 2,08%

KLGD (CP) 387.804

GTGD (VND) 9.238.594.200

KLGDTB 10 Ngày (CP) 608.459

Cao nhất 52 tuần (VND) 27.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 12.200

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)636,68

SLCP lưu hành (Tr CP) 25,99

Doanh thu thuần (Tỷ VND)107,37

PE 10,39

PB 1,26

EPS (VND) 2.357

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00