Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

DXP (Cảng Đoạn Xá)

11.500 0 (0,00%)
KLGD (CP) 70.000  GTGD (Tr VND) 81,21
Cập nhật lúc: 2:25 CH 15/02/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DXP

DXP

Biểu đồ Khối lượng GD DXP

DXP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)11.400

Giá mở cửa (VND) 11.800

% Thay đổi (%) -0,87%

KLGD (CP) 7.200

GTGD (VND) 83.490.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 3.761

Cao nhất 52 tuần (VND) 15.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 10.100

 Cập nhật lúc: 15/02/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)296,25

SLCP lưu hành (Tr CP) 25,99

Doanh thu thuần (Tỷ VND)92,32

PE 8,74

PB 0,81

EPS (VND) 1.305

 Cập nhật lúc: 15/02/2019 14:15:00