Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Hướng dẫn cách lọc cổ phiếu tốt bằng FiinPro
Cổ phiếu»

DXP (Cảng Đoạn Xá)

12.900 -900 (-6,52%)
KLGD (CP) 61.000  GTGD (Tr VND) 79,20
Cập nhật lúc: 11:04 SA 18/07/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DXP

DXP

Biểu đồ Khối lượng GD DXP

DXP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)13.800

Giá mở cửa (VND) 13.100

% Thay đổi (%) 5,34%

KLGD (CP) 8.384

GTGD (VND) 111.229.800

KLGDTB 10 Ngày (CP) 9.544

Cao nhất 52 tuần (VND) 27.944

Thấp nhất 52 tuần (VND) 12.263

 Cập nhật lúc: 21/07/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)358,62

SLCP lưu hành (Tr CP) 25,99

Doanh thu thuần (Tỷ VND)106,43

PE 12,12

PB 1,04

EPS (VND) 1.139

 Cập nhật lúc: 21/07/2017 14:15:00