Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

DXP (Cảng Đoạn Xá)

13.000 +300 (+2,36%)
KLGD (CP) 2.000  GTGD (Tr VND) 2,57
Cập nhật lúc: 9:05 SA 23/04/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DXP

DXP

Biểu đồ Khối lượng GD DXP

DXP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)13.000

Giá mở cửa (VND) 12.700

% Thay đổi (%) 2,36%

KLGD (CP) 250

GTGD (VND) 3.165.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 926

Cao nhất 52 tuần (VND) 14.600

Thấp nhất 52 tuần (VND) 10.100

 Cập nhật lúc: 23/04/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)337,83

SLCP lưu hành (Tr CP) 25,99

Doanh thu thuần (Tỷ VND)92,32

PE 9,96

PB 0,92

EPS (VND) 1.305

 Cập nhật lúc: 23/04/2019 14:15:00