Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

DXP (Cảng Đoạn Xá)

12.000 +400 (+3,45%)
KLGD (CP) 52.000  GTGD (Tr VND) 63,32
Cập nhật lúc: 2:29 CH 09/08/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DXP

DXP

Biểu đồ Khối lượng GD DXP

DXP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)11.600

Giá mở cửa (VND) 11.600

% Thay đổi (%) -5,69%

KLGD (CP) 4.600

GTGD (VND) 53.210.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 3.528

Cao nhất 52 tuần (VND) 15.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 10.500

 Cập nhật lúc: 15/08/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)301,45

SLCP lưu hành (Tr CP) 25,99

Doanh thu thuần (Tỷ VND)80,43

PE 11,68

PB 0,85

EPS (VND) 993

 Cập nhật lúc: 15/08/2018 14:15:00