Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

DXP (Cảng Đoạn Xá)

14.800 -100 (-0,67%)
KLGD (CP) 6.200  GTGD (Tr VND) 91,84
Cập nhật lúc: 2:04 CH 26/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DXP

DXP

Biểu đồ Khối lượng GD DXP

DXP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)14.900

Giá mở cửa (VND) 14.400

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 7.500

GTGD (VND) 111.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 12.713

Cao nhất 52 tuần (VND) 30.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 14.400

 Cập nhật lúc: 25/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)352,01

SLCP lưu hành (Tr CP) 23,62

Doanh thu thuần (Tỷ VND)106,43

PE 11,90

PB 1,12

EPS (VND) 1.252

 Cập nhật lúc: 25/04/2017 14:15:00