Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Chứng khoán vẫn hấp dẫn về trung hạn
Cổ phiếu»

DXP (Cảng Đoạn Xá)

16.500 +100 (+0,61%)
KLGD (CP) 3.496.130  GTGD (Tr VND) 5.807,29
Cập nhật lúc: 2:08 CH 15/06/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DXP

DXP

Biểu đồ Khối lượng GD DXP

DXP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)16.400

Giá mở cửa (VND) 16.600

% Thay đổi (%) -1,20%

KLGD (CP) 197.401

GTGD (VND) 3.233.664.500

KLGDTB 10 Ngày (CP) 269.382

Cao nhất 52 tuần (VND) 19.800

Thấp nhất 52 tuần (VND) 9.300

 Cập nhật lúc: 16/06/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)426,19

SLCP lưu hành (Tr CP) 25,99

Doanh thu thuần (Tỷ VND)107,37

PE 7,44

PB 0,90

EPS (VND) 2.205

 Cập nhật lúc: 16/06/2021 14:15:00