Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

DST (Đầu tư Sao Thăng Long)

7.400 -300 (-3,90%)
KLGD (CP) 7.436.100  GTGD (Tr VND) 5.515,06
Cập nhật lúc: 10:37 SA 26/11/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DST

DST

Biểu đồ Khối lượng GD DST

DST

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)7.200

Giá mở cửa (VND) 7.600

% Thay đổi (%) -6,49%

KLGD (CP) 3.103.278

GTGD (VND) 22.384.577.600

KLGDTB 10 Ngày (CP) 2.699.948

Cao nhất 52 tuần (VND) 8.800

Thấp nhất 52 tuần (VND) 2.500

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)231,98

SLCP lưu hành (Tr CP) 32,22

Doanh thu thuần (Tỷ VND)32,62

PE 34,05

PB 0,72

EPS (VND) 211

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00