Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

DST (Sách & TBGD Nam Định)

27.000 +200 (+0,75%)
KLGD (CP) 628.000  GTGD (Tr VND) 16.909,09
Cập nhật lúc: 2:45 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DST

DST

Biểu đồ Khối lượng GD DST

DST

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)27.000

Giá mở cửa (VND) 26.600

% Thay đổi (%) 0,75%

KLGD (CP) 628.000

GTGD (VND) 16.909.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 558.603

Cao nhất 52 tuần (VND) 40.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 7.964

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)869,91

SLCP lưu hành (Tr CP) 32,22

Doanh thu thuần (Tỷ VND)42,38

PE 755,28

PB 2,67

EPS (VND) 36

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00