Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

DP3 (Dược Phẩm TW3)

62.200 -2.800 (-4,31%)
KLGD (CP) 235.760  GTGD (Tr VND) 1.486,15
Cập nhật lúc: 1:52 CH 25/09/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DP3

DP3

Biểu đồ Khối lượng GD DP3

DP3

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)61.800

Giá mở cửa (VND) 64.800

% Thay đổi (%) -4,92%

KLGD (CP) 30.412

GTGD (VND) 1.910.579.900

KLGDTB 10 Ngày (CP) 13.117

Cao nhất 52 tuần (VND) 80.800

Thấp nhất 52 tuần (VND) 32.660

 Cập nhật lúc: 25/09/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.328,70

SLCP lưu hành (Tr CP) 21,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)485,07

PE 11,77

PB 3,33

EPS (VND) 5.250

 Cập nhật lúc: 25/09/2023 14:15:00