Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

DNT (Du lịch Đồng Nai)

110.300 0 (0,00%)
KLGD (CP) 0  GTGD (Tr VND) 0,00
Cập nhật lúc: 3:02 CH 28/03/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DNT

DNT

Biểu đồ Khối lượng GD DNT

DNT

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)110.300

Giá mở cửa (VND) 110.300

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 110.300

Thấp nhất 52 tuần (VND) 23.848

 Cập nhật lúc: 06/06/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)803,09

SLCP lưu hành (Tr CP) 7,28

Doanh thu thuần (Tỷ VND)270,11

PE 62,57

PB 10,51

EPS (VND) 1.763

 Cập nhật lúc: 06/06/2023 14:15:00