Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

DNT (Du lịch Đồng Nai)

33.900 -5.000 (-12,85%)
KLGD (CP) 1.000  GTGD (Tr VND) 3,39
Cập nhật lúc: 2:47 CH 23/04/2024

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DNT

DNT

Biểu đồ Khối lượng GD DNT

DNT

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)38.900

Giá mở cửa (VND) 38.900

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 20

Cao nhất 52 tuần (VND) 147.317

Thấp nhất 52 tuần (VND) 20.201

 Cập nhật lúc: 24/05/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)283,23

SLCP lưu hành (Tr CP) 7,28

Doanh thu thuần (Tỷ VND)218,97

PE 30,78

PB 3,69

EPS (VND) 1.264

 Cập nhật lúc: 24/05/2024 14:15:00