Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

DNN (Cấp nước Đà Nẵng)

6.700 +6.500 (+3.250,00%)
KLGD (CP) 5.000  GTGD (Tr VND) 3,35
Cập nhật lúc: 9:47 SA 14/08/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DNN

DNN

Biểu đồ Khối lượng GD DNN

DNN

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)200

Giá mở cửa (VND) 200

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 200

Thấp nhất 52 tuần (VND) 200

 Cập nhật lúc: 25/01/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)11,59

SLCP lưu hành (Tr CP) 57,96

Doanh thu thuần (Tỷ VND)467,91

PE 0,10

PB 0,02

EPS (VND) 2.055

 Cập nhật lúc: 25/01/2022 14:15:00