Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

DNN (Cấp nước Đà Nẵng)

6.700 +6.500 (+3.250,00%)
KLGD (CP) 5.000  GTGD (Tr VND) 3,35
Cập nhật lúc: 9:47 SA 14/08/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DNN

DNN

Biểu đồ Khối lượng GD DNN

DNN

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)200

Giá mở cửa (VND) 200

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 200

Thấp nhất 52 tuần (VND) 200

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)11,59

SLCP lưu hành (Tr CP) 57,96

Doanh thu thuần (Tỷ VND)534,39

PE 0,07

PB 0,01

EPS (VND) 2.773

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00