Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

DNC (Điện nước Hải Phòng)

40.100 0 (0,00%)
KLGD (CP) 0  GTGD (Tr VND) 0,00
Cập nhật lúc: 3:01 CH 28/03/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DNC

DNC

Biểu đồ Khối lượng GD DNC

DNC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)40.100

Giá mở cửa (VND) 40.100

% Thay đổi (%) -9,89%

KLGD (CP) 100

GTGD (VND) 4.010.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 20

Cao nhất 52 tuần (VND) 47.921

Thấp nhất 52 tuần (VND) 32.900

 Cập nhật lúc: 25/09/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)257,53

SLCP lưu hành (Tr CP) 6,42

Doanh thu thuần (Tỷ VND)658,68

PE 8,41

PB 2,67

EPS (VND) 4.766

 Cập nhật lúc: 25/09/2023 14:15:00