Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

CVN (Vinam Group)

3.300 -100 (-2,94%)
KLGD (CP) 16.000  GTGD (Tr VND) 5,28
Cập nhật lúc: 9:02 SA 03/02/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CVN

CVN

Biểu đồ Khối lượng GD CVN

CVN

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)3.400

Giá mở cửa (VND) 3.300

% Thay đổi (%) 3,03%

KLGD (CP) 71.605

GTGD (VND) 236.296.500

KLGDTB 10 Ngày (CP) 66.696

Cao nhất 52 tuần (VND) 12.400

Thấp nhất 52 tuần (VND) 2.300

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)100,98

SLCP lưu hành (Tr CP) 29,70

Doanh thu thuần (Tỷ VND)76,90

PE 3,94

PB 0,26

EPS (VND) 864

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00