Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CVN (Vinam Group)

7.400 +200 (+2,78%)
KLGD (CP) 202.000  GTGD (Tr VND) 149,85
Cập nhật lúc: 2:00 CH 24/04/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CVN

CVN

Biểu đồ Khối lượng GD CVN

CVN

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)7.200

Giá mở cửa (VND) 7.400

% Thay đổi (%) -2,70%

KLGD (CP) 19.600

GTGD (VND) 144.380.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 20.760

Cao nhất 52 tuần (VND) 8.200

Thấp nhất 52 tuần (VND) 2.500

 Cập nhật lúc: 26/04/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)59,40

SLCP lưu hành (Tr CP) 8,25

Doanh thu thuần (Tỷ VND)82,35

PE 15,39

PB 0,78

EPS (VND) 468

 Cập nhật lúc: 26/04/2018 14:15:00