Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Hướng dẫn cách lọc cổ phiếu tốt bằng FiinPro
Cổ phiếu»

CVN (Vinam Group)

3.800 +300 (+8,57%)
KLGD (CP) 585.000  GTGD (Tr VND) 219,81
Cập nhật lúc: 9:50 SA 29/06/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CVN

CVN

Biểu đồ Khối lượng GD CVN

CVN

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)3.500

Giá mở cửa (VND) 3.500

% Thay đổi (%) -2,78%

KLGD (CP) 47.600

GTGD (VND) 167.200.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 75.230

Cao nhất 52 tuần (VND) 5.200

Thấp nhất 52 tuần (VND) 1.500

 Cập nhật lúc: 28/06/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)11,38

SLCP lưu hành (Tr CP) 3,25

Doanh thu thuần (Tỷ VND)11,26

PE -46,10

PB 0,52

EPS (VND) -76

 Cập nhật lúc: 28/06/2017 14:15:00