Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CTG (VIETINBANK)

36.650 +50 (+0,13%)
KLGD (CP) 6.623.350  GTGD (Tr VND) 154.314,70
Cập nhật lúc: 2:03 CH 16/03/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CTG

CTG

Biểu đồ Khối lượng GD CTG

CTG

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)36.700

Giá mở cửa (VND) 37.000

% Thay đổi (%) 0,27%

KLGD (CP) 7.631.290

GTGD (VND) 280.513.600.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 9.401.622

Cao nhất 52 tuần (VND) 37.200

Thấp nhất 52 tuần (VND) 16.340

 Cập nhật lúc: 16/03/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)136.648,95

SLCP lưu hành (Tr CP) 3.723,40

Doanh thu thuần (Tỷ VND)32.618,85

PE 18,39

PB 2,15

EPS (VND) 1.996

 Cập nhật lúc: 16/03/2018 14:15:00