Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CTG (VIETINBANK)

27.350 0 (0,00%)
KLGD (CP) 380.120  GTGD (Tr VND) 9.943,22
Cập nhật lúc: 9:59 SA 25/05/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CTG

CTG

Biểu đồ Khối lượng GD CTG

CTG

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)26.150

Giá mở cửa (VND) 27.500

% Thay đổi (%) -4,39%

KLGD (CP) 4.572.900

GTGD (VND) 123.095.050.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 4.601.468

Cao nhất 52 tuần (VND) 38.250

Thấp nhất 52 tuần (VND) 17.448

 Cập nhật lúc: 25/05/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)97.367,03

SLCP lưu hành (Tr CP) 3.723,40

Doanh thu thuần (Tỷ VND)32.619,87

PE 12,44

PB 1,47

EPS (VND) 2.103

 Cập nhật lúc: 25/05/2018 14:15:00