Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CTG (VIETINBANK)

27.000 +100 (+0,37%)
KLGD (CP) 4.311.700  GTGD (Tr VND) 111.721,09
Cập nhật lúc: 2:05 CH 19/09/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CTG

CTG

Biểu đồ Khối lượng GD CTG

CTG

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)26.800

Giá mở cửa (VND) 27.200

% Thay đổi (%) -0,38%

KLGD (CP) 5.157.360

GTGD (VND) 139.613.650.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 4.473.216

Cao nhất 52 tuần (VND) 38.250

Thấp nhất 52 tuần (VND) 18.300

 Cập nhật lúc: 19/09/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)99.787,24

SLCP lưu hành (Tr CP) 3.723,40

Doanh thu thuần (Tỷ VND)32.619,87

PE 12,85

PB 1,47

EPS (VND) 2.085

 Cập nhật lúc: 19/09/2018 14:15:00