Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

CTG (VietinBank)

34.800 -350 (-1,00%)
KLGD (CP) 7.244.900  GTGD (Tr VND) 238.233,89
Cập nhật lúc: 1:00 CH 26/11/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CTG

CTG

Biểu đồ Khối lượng GD CTG

CTG

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)34.300

Giá mở cửa (VND) 35.200

% Thay đổi (%) -2,42%

KLGD (CP) 15.203.800

GTGD (VND) 528.410.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 14.937.140

Cao nhất 52 tuần (VND) 42.537

Thấp nhất 52 tuần (VND) 22.314

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)164.837,25

SLCP lưu hành (Tr CP) 4.805,75

Doanh thu thuần (Tỷ VND)45.317,43

PE 9,97

PB 1,72

EPS (VND) 3.439

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00