Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CPC (Thuốc sát trùng Cần Thơ)

31.100 -4.800 (-13,37%)
KLGD (CP) 9.000  GTGD (Tr VND) 28,07
Cập nhật lúc: 10:32 SA 19/11/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CPC

CPC

Biểu đồ Khối lượng GD CPC

CPC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)35.900

Giá mở cửa (VND) 35.900

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 650

Cao nhất 52 tuần (VND) 46.767

Thấp nhất 52 tuần (VND) 30.100

 Cập nhật lúc: 11/12/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)146,52

SLCP lưu hành (Tr CP) 4,08

Doanh thu thuần (Tỷ VND)275,41

PE 10,87

PB 1,77

EPS (VND) 3.303

 Cập nhật lúc: 11/12/2018 14:15:00