Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CPC (Thuốc sát trùng Cần Thơ)

36.400 -5.100 (-12,29%)
KLGD (CP) 45.000  GTGD (Tr VND) 154,17
Cập nhật lúc: 1:45 CH 20/03/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CPC

CPC

Biểu đồ Khối lượng GD CPC

CPC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)41.500

Giá mở cửa (VND) 41.500

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 370

Cao nhất 52 tuần (VND) 45.278

Thấp nhất 52 tuần (VND) 22.861

 Cập nhật lúc: 26/04/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)169,38

SLCP lưu hành (Tr CP) 4,08

Doanh thu thuần (Tỷ VND)275,41

PE 12,73

PB 2,05

EPS (VND) 3.261

 Cập nhật lúc: 26/04/2018 14:15:00