Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CPC (Thuốc sát trùng Cần Thơ)

40.400 +1.300 (+3,32%)
KLGD (CP) 1.000  GTGD (Tr VND) 4,04
Cập nhật lúc: 9:12 SA 23/05/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CPC

CPC

Biểu đồ Khối lượng GD CPC

CPC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)39.100

Giá mở cửa (VND) 39.100

% Thay đổi (%) 8,61%

KLGD (CP) 100

GTGD (VND) 3.910.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 141

Cao nhất 52 tuần (VND) 46.767

Thấp nhất 52 tuần (VND) 30.283

 Cập nhật lúc: 15/08/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)159,58

SLCP lưu hành (Tr CP) 4,08

Doanh thu thuần (Tỷ VND)275,41

PE 11,80

PB 2,12

EPS (VND) 3.312

 Cập nhật lúc: 15/08/2018 14:15:00