Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CPC (Thuốc sát trùng Cần Thơ)

29.500 -1.900 (-6,05%)
KLGD (CP) 3.000  GTGD (Tr VND) 8,85
Cập nhật lúc: 1:14 CH 05/03/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CPC

CPC

Biểu đồ Khối lượng GD CPC

CPC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)31.400

Giá mở cửa (VND) 31.400

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 20

Cao nhất 52 tuần (VND) 45.495

Thấp nhất 52 tuần (VND) 27.500

 Cập nhật lúc: 23/04/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)128,16

SLCP lưu hành (Tr CP) 4,08

Doanh thu thuần (Tỷ VND)322,22

PE 10,16

PB 1,56

EPS (VND) 3.089

 Cập nhật lúc: 23/04/2019 14:15:00