Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CPC (Thuốc sát trùng Cần Thơ)

33.300 -4.500 (-11,90%)
KLGD (CP) 8.000  GTGD (Tr VND) 27,25
Cập nhật lúc: 11:17 SA 30/08/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CPC

CPC

Biểu đồ Khối lượng GD CPC

CPC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)37.800

Giá mở cửa (VND) 37.800

% Thay đổi (%) 3,00%

KLGD (CP) 100

GTGD (VND) 3.780.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 66

Cao nhất 52 tuần (VND) 46.767

Thấp nhất 52 tuần (VND) 30.100

 Cập nhật lúc: 16/10/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)154,28

SLCP lưu hành (Tr CP) 4,08

Doanh thu thuần (Tỷ VND)275,41

PE 12,14

PB 2,03

EPS (VND) 3.113

 Cập nhật lúc: 16/10/2018 14:15:00