Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

CPC (Thuốc sát trùng Cần Thơ)

16.000 +1.000 (+6,67%)
KLGD (CP) 1.000  GTGD (Tr VND) 1,60
Cập nhật lúc: 11:21 SA 31/10/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CPC

CPC

Biểu đồ Khối lượng GD CPC

CPC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)15.000

Giá mở cửa (VND) 15.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 701

GTGD (VND) 10.516.500

KLGDTB 10 Ngày (CP) 130

Cao nhất 52 tuần (VND) 22.358

Thấp nhất 52 tuần (VND) 12.800

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)61,22

SLCP lưu hành (Tr CP) 4,08

Doanh thu thuần (Tỷ VND)188,61

PE 6,64

PB 0,74

EPS (VND) 2.259

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00