Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CPC (Thuốc sát trùng Cần Thơ)

40.400 +2.000 (+5,21%)
KLGD (CP) 1.000  GTGD (Tr VND) 4,04
Cập nhật lúc: 9:12 SA 23/05/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CPC

CPC

Biểu đồ Khối lượng GD CPC

CPC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)38.400

Giá mở cửa (VND) 35.100

% Thay đổi (%) -0,78%

KLGD (CP) 200

GTGD (VND) 7.350.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 311

Cao nhất 52 tuần (VND) 46.767

Thấp nhất 52 tuần (VND) 27.994

 Cập nhật lúc: 22/06/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)156,73

SLCP lưu hành (Tr CP) 4,08

Doanh thu thuần (Tỷ VND)275,41

PE 11,78

PB 1,90

EPS (VND) 3.261

 Cập nhật lúc: 22/06/2018 14:15:00