Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

CPC (Thuốc sát trùng Cần Thơ)

26.500 +300 (+1,15%)
KLGD (CP) 5.300  GTGD (Tr VND) 134,92
Cập nhật lúc: 2:30 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CPC

CPC

Biểu đồ Khối lượng GD CPC

CPC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)26.500

Giá mở cửa (VND) 25.000

% Thay đổi (%) 1,15%

KLGD (CP) 5.300

GTGD (VND) 135.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.198

Cao nhất 52 tuần (VND) 30.078

Thấp nhất 52 tuần (VND) 17.593

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)108,16

SLCP lưu hành (Tr CP) 4,08

Doanh thu thuần (Tỷ VND)210,73

PE 7,57

PB 1,35

EPS (VND) 3.502

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00