Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

CPC (Thuốc sát trùng Cần Thơ)

22.500 -3.200 (-12,45%)
KLGD (CP) 90.000  GTGD (Tr VND) 200,48
Cập nhật lúc: 2:08 CH 21/10/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CPC

CPC

Biểu đồ Khối lượng GD CPC

CPC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)25.700

Giá mở cửa (VND) 25.700

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.607

Cao nhất 52 tuần (VND) 30.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 14.130

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)104,89

SLCP lưu hành (Tr CP) 4,08

Doanh thu thuần (Tỷ VND)191,84

PE 9,24

PB 1,31

EPS (VND) 2.780

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00