Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

CMC (Đầu tư CMC)

12.500 +1.000 (+8,70%)
KLGD (CP) 171.000  GTGD (Tr VND) 213,42
Cập nhật lúc: 9:32 SA 11/01/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CMC

CMC

Biểu đồ Khối lượng GD CMC

CMC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)11.500

Giá mở cửa (VND) 11.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 200

GTGD (VND) 2.250.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 44.068

Cao nhất 52 tuần (VND) 20.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 5.100

 Cập nhật lúc: 25/01/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)52,45

SLCP lưu hành (Tr CP) 4,56

Doanh thu thuần (Tỷ VND)36,73

PE 15,62

PB 0,85

EPS (VND) 736

 Cập nhật lúc: 25/01/2022 14:15:00