Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

CJC (Cơ điện Miền Trung)

25.800 0 (0,00%)
KLGD (CP) 0  GTGD (Tr VND) 0,00
Cập nhật lúc: 3:01 CH 28/03/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CJC

CJC

Biểu đồ Khối lượng GD CJC

CJC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)25.800

Giá mở cửa (VND) 25.800

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 30.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 14.600

 Cập nhật lúc: 25/09/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)206,40

SLCP lưu hành (Tr CP) 8,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)240,23

PE 70,48

PB 2,48

EPS (VND) 366

 Cập nhật lúc: 25/09/2023 14:15:00