Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

CJC (Cơ điện Miền Trung)

19.200 -10.800 (-36,00%)
KLGD (CP) 2.000  GTGD (Tr VND) 3,84
Cập nhật lúc: 11:28 SA 08/06/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CJC

CJC

Biểu đồ Khối lượng GD CJC

CJC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)30.000

Giá mở cửa (VND) 30.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 30.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 11.500

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)120,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 4,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)240,23

PE 65,69

PB 2,84

EPS (VND) 457

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00