Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CII (Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM)

33.050 +550 (+1,69%)
KLGD (CP) 387.870  GTGD (Tr VND) 13.947,72
Cập nhật lúc: 11:00 SA 14/03/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CII

CII

Biểu đồ Khối lượng GD CII

CII

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)32.500

Giá mở cửa (VND) 33.800

% Thay đổi (%) -3,71%

KLGD (CP) 1.233.350

GTGD (VND) 40.455.950.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 826.309

Cao nhất 52 tuần (VND) 40.700

Thấp nhất 52 tuần (VND) 30.550

 Cập nhật lúc: 16/03/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)8.002,96

SLCP lưu hành (Tr CP) 246,24

Doanh thu thuần (Tỷ VND)2.040,12

PE 5,21

PB 1,62

EPS (VND) 6.234

 Cập nhật lúc: 16/03/2018 14:15:00