Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CII (Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM)

24.800 0 (0,00%)
KLGD (CP) 616.380  GTGD (Tr VND) 20.162,62
Cập nhật lúc: 10:11 SA 20/03/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CII

CII

Biểu đồ Khối lượng GD CII

CII

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)24.800

Giá mở cửa (VND) 25.600

% Thay đổi (%) -2,75%

KLGD (CP) 822.330

GTGD (VND) 20.519.150.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.390.490

Cao nhất 52 tuần (VND) 34.950

Thấp nhất 52 tuần (VND) 22.600

 Cập nhật lúc: 21/03/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)6.143,29

SLCP lưu hành (Tr CP) 247,71

Doanh thu thuần (Tỷ VND)2.707,68

PE 70,78

PB 1,23

EPS (VND) 350

 Cập nhật lúc: 21/03/2019 14:15:00