Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CII (Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM)

29.200 -300 (-1,02%)
KLGD (CP) 191.560  GTGD (Tr VND) 6.774,69
Cập nhật lúc: 1:59 CH 25/05/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CII

CII

Biểu đồ Khối lượng GD CII

CII

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)29.600

Giá mở cửa (VND) 29.100

% Thay đổi (%) 0,33%

KLGD (CP) 508.470

GTGD (VND) 14.885.600.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 452.920

Cao nhất 52 tuần (VND) 40.700

Thấp nhất 52 tuần (VND) 28.500

 Cập nhật lúc: 25/05/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)7.288,85

SLCP lưu hành (Tr CP) 246,24

Doanh thu thuần (Tỷ VND)2.041,17

PE 25,50

PB 1,48

EPS (VND) 1.161

 Cập nhật lúc: 25/05/2018 14:15:00