Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CII (Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM)

25.700 +2.000 (+8,43%)
KLGD (CP) 971.250  GTGD (Tr VND) 31.886,37
Cập nhật lúc: 2:26 CH 26/12/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CII

CII

Biểu đồ Khối lượng GD CII

CII

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)24.300

Giá mở cửa (VND) 24.400

% Thay đổi (%) 0,62%

KLGD (CP) 640.260

GTGD (VND) 15.512.440.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 685.505

Cao nhất 52 tuần (VND) 39.250

Thấp nhất 52 tuần (VND) 22.600

 Cập nhật lúc: 15/01/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 247,71

Doanh thu thuần (Tỷ VND)2.041,17

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 15/01/2019 14:15:00