Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

CII (Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM)

20.150 +250 (+1,25%)
KLGD (CP) 2.581.200  GTGD (Tr VND) 77.771,83
Cập nhật lúc: 1:06 CH 29/09/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CII

CII

Biểu đồ Khối lượng GD CII

CII

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)19.900

Giá mở cửa (VND) 19.350

% Thay đổi (%) 2,05%

KLGD (CP) 6.526.600

GTGD (VND) 129.347.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 6.757.570

Cao nhất 52 tuần (VND) 61.600

Thấp nhất 52 tuần (VND) 14.450

 Cập nhật lúc: 28/09/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 252,21

Doanh thu thuần (Tỷ VND)2.860,03

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 28/09/2022 14:15:00