Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CII (Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM)

28.100 -200 (-0,71%)
KLGD (CP) 150.370  GTGD (Tr VND) 5.122,23
Cập nhật lúc: 1:00 CH 20/07/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CII

CII

Biểu đồ Khối lượng GD CII

CII

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)27.700

Giá mở cửa (VND) 28.300

% Thay đổi (%) -2,13%

KLGD (CP) 328.550

GTGD (VND) 9.171.470.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 998.754

Cao nhất 52 tuần (VND) 39.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 24.200

 Cập nhật lúc: 20/07/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)6.827,54

SLCP lưu hành (Tr CP) 246,48

Doanh thu thuần (Tỷ VND)2.041,17

PE 23,86

PB 1,57

EPS (VND) 1.161

 Cập nhật lúc: 20/07/2018 14:15:00