Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CII (Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM)

25.650 -150 (-0,59%)
KLGD (CP) 17.300  GTGD (Tr VND) 579,94
Cập nhật lúc: 10:02 SA 18/09/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CII

CII

Biểu đồ Khối lượng GD CII

CII

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)25.800

Giá mở cửa (VND) 25.600

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 315.260

GTGD (VND) 8.136.850.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 380.901

Cao nhất 52 tuần (VND) 39.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 24.200

 Cập nhật lúc: 19/09/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)6.313,61

SLCP lưu hành (Tr CP) 244,71

Doanh thu thuần (Tỷ VND)2.041,17

PE -429,75

PB 1,27

EPS (VND) -60

 Cập nhật lúc: 19/09/2018 14:15:00