Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CII (Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM)

23.000 -50 (-0,22%)
KLGD (CP) 1.910  GTGD (Tr VND) 62,37
Cập nhật lúc: 9:26 SA 13/05/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CII

CII

Biểu đồ Khối lượng GD CII

CII

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)23.050

Giá mở cửa (VND) 23.450

% Thay đổi (%) -1,71%

KLGD (CP) 333.060

GTGD (VND) 7.748.040.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 443.734

Cao nhất 52 tuần (VND) 30.300

Thấp nhất 52 tuần (VND) 22.600

 Cập nhật lúc: 22/05/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)5.709,79

SLCP lưu hành (Tr CP) 247,71

Doanh thu thuần (Tỷ VND)2.686,00

PE 72,41

PB 1,15

EPS (VND) 318

 Cập nhật lúc: 22/05/2019 14:15:00