Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

CII (Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM)

36.950 +300 (+0,81%)
KLGD (CP) 1.572.630  GTGD (Tr VND) 56.674,51
Cập nhật lúc: 2:47 CH 27/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CII

CII

Biểu đồ Khối lượng GD CII

CII

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)36.950

Giá mở cửa (VND) 36.750

% Thay đổi (%) 0,81%

KLGD (CP) 1.572.630

GTGD (VND) 58.730.600.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.005.068

Cao nhất 52 tuần (VND) 39.600

Thấp nhất 52 tuần (VND) 22.714

 Cập nhật lúc: 27/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)8.914,81

SLCP lưu hành (Tr CP) 241,27

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.210,76

PE 12,11

PB 2,88

EPS (VND) 3.050

 Cập nhật lúc: 27/04/2017 14:15:00