Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CII (Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM)

24.600 +100 (+0,40%)
KLGD (CP) 11.120  GTGD (Tr VND) 366,22
Cập nhật lúc: 9:49 SA 12/11/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CII

CII

Biểu đồ Khối lượng GD CII

CII

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)24.500

Giá mở cửa (VND) 24.600

% Thay đổi (%) -2,78%

KLGD (CP) 272.170

GTGD (VND) 10.062.850.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 692.831

Cao nhất 52 tuần (VND) 39.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 22.600

 Cập nhật lúc: 13/11/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)5.995,48

SLCP lưu hành (Tr CP) 244,71

Doanh thu thuần (Tỷ VND)2.041,17

PE 74,48

PB 1,21

EPS (VND) 329

 Cập nhật lúc: 13/11/2018 14:15:00