Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

CII (Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM)

27.500 -1.150 (-4,02%)
KLGD (CP) 6.030.200  GTGD (Tr VND) 170.851,75
Cập nhật lúc: 2:12 CH 03/12/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CII

CII

Biểu đồ Khối lượng GD CII

CII

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)27.000

Giá mở cửa (VND) 28.800

% Thay đổi (%) -5,76%

KLGD (CP) 7.645.400

GTGD (VND) 212.921.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 8.161.580

Cao nhất 52 tuần (VND) 32.900

Thấp nhất 52 tuần (VND) 15.350

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)6.452,32

SLCP lưu hành (Tr CP) 238,97

Doanh thu thuần (Tỷ VND)5.374,09

PE 152,83

PB 0,83

EPS (VND) 177

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00