Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CHP (Thủy điện Miền Trung)

22.500 -1.000 (-4,26%)
KLGD (CP) 5.310  GTGD (Tr VND) 131,10
Cập nhật lúc: 9:27 SA 12/07/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CHP

CHP

Biểu đồ Khối lượng GD CHP

CHP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)23.500

Giá mở cửa (VND) 23.100

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 13.430

GTGD (VND) 309.930.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 47.081

Cao nhất 52 tuần (VND) 25.456

Thấp nhất 52 tuần (VND) 20.861

 Cập nhật lúc: 20/07/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)3.257,06

SLCP lưu hành (Tr CP) 138,60

Doanh thu thuần (Tỷ VND)860,53

PE 16,80

PB 1,80

EPS (VND) 1.399

 Cập nhật lúc: 20/07/2018 14:15:00