Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CHP (Thủy điện Miền Trung)

21.700 -1.100 (-4,83%)
KLGD (CP) 500  GTGD (Tr VND) 12,29
Cập nhật lúc: 9:35 SA 13/02/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CHP

CHP

Biểu đồ Khối lượng GD CHP

CHP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)22.800

Giá mở cửa (VND) 22.950

% Thay đổi (%) -0,66%

KLGD (CP) 8.500

GTGD (VND) 193.880.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 12.242

Cao nhất 52 tuần (VND) 24.200

Thấp nhất 52 tuần (VND) 20.300

 Cập nhật lúc: 21/03/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)3.160,05

SLCP lưu hành (Tr CP) 138,60

Doanh thu thuần (Tỷ VND)470,02

PE 32,95

PB 1,79

EPS (VND) 692

 Cập nhật lúc: 21/03/2019 14:15:00