Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

CHP (Thủy điện Miền Trung)

34.300 -800 (-2,28%)
KLGD (CP) 1.900  GTGD (Tr VND) 44,74
Cập nhật lúc: 1:06 CH 03/07/2024

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CHP

CHP

Biểu đồ Khối lượng GD CHP

CHP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)35.100

Giá mở cửa (VND) 35.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 33.800

GTGD (VND) 1.185.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 27.235

Cao nhất 52 tuần (VND) 35.350

Thấp nhất 52 tuần (VND) 20.922

 Cập nhật lúc: 18/07/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)5.156,63

SLCP lưu hành (Tr CP) 146,91

Doanh thu thuần (Tỷ VND)881,38

PE 19,74

PB 2,62

EPS (VND) 1.778

 Cập nhật lúc: 18/07/2024 14:15:00