Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CHP (Thủy điện Miền Trung)

22.800 +2.100 (+10,14%)
KLGD (CP) 19.280  GTGD (Tr VND) 476,00
Cập nhật lúc: 11:24 SA 18/10/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CHP

CHP

Biểu đồ Khối lượng GD CHP

CHP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)20.700

Giá mở cửa (VND) 21.100

% Thay đổi (%) -3,73%

KLGD (CP) 18.160

GTGD (VND) 377.530.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 9.332

Cao nhất 52 tuần (VND) 25.456

Thấp nhất 52 tuần (VND) 20.500

 Cập nhật lúc: 13/11/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)2.868,99

SLCP lưu hành (Tr CP) 138,60

Doanh thu thuần (Tỷ VND)860,53

PE 28,50

PB 1,77

EPS (VND) 726

 Cập nhật lúc: 13/11/2018 14:15:00