Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CHP (Thủy điện Miền Trung)

22.300 -1.000 (-4,30%)
KLGD (CP) 30  GTGD (Tr VND) 0,74
Cập nhật lúc: 9:27 SA 09/05/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CHP

CHP

Biểu đồ Khối lượng GD CHP

CHP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)23.300

Giá mở cửa (VND) 23.100

% Thay đổi (%) 1,30%

KLGD (CP) 17.960

GTGD (VND) 417.220.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 14.157

Cao nhất 52 tuần (VND) 24.200

Thấp nhất 52 tuần (VND) 20.300

 Cập nhật lúc: 22/05/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)3.229,35

SLCP lưu hành (Tr CP) 138,60

Doanh thu thuần (Tỷ VND)470,02

PE 14,06

PB 1,78

EPS (VND) 1.657

 Cập nhật lúc: 22/05/2019 14:15:00