Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

CHP (Thủy điện Miền Trung)

21.450 -550 (-2,50%)
KLGD (CP) 25.300  GTGD (Tr VND) 588,90
Cập nhật lúc: 11:09 SA 22/11/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CHP

CHP

Biểu đồ Khối lượng GD CHP

CHP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)22.000

Giá mở cửa (VND) 22.600

% Thay đổi (%) -1,35%

KLGD (CP) 24.200

GTGD (VND) 537.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 58.110

Cao nhất 52 tuần (VND) 22.600

Thấp nhất 52 tuần (VND) 16.093

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)3.232,08

SLCP lưu hành (Tr CP) 146,91

Doanh thu thuần (Tỷ VND)830,52

PE 13,24

PB 1,94

EPS (VND) 1.662

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00