Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CHP (Thủy điện Miền Trung)

26.100 +1.500 (+6,09%)
KLGD (CP) 46.700  GTGD (Tr VND) 1.152,98
Cập nhật lúc: 10:32 SA 13/02/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CHP

CHP

Biểu đồ Khối lượng GD CHP

CHP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)24.600

Giá mở cửa (VND) 24.550

% Thay đổi (%) -1,60%

KLGD (CP) 105.740

GTGD (VND) 2.596.680.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 34.110

Cao nhất 52 tuần (VND) 28.677

Thấp nhất 52 tuần (VND) 20.145

 Cập nhật lúc: 16/03/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)3.099,59

SLCP lưu hành (Tr CP) 126,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)860,53

PE 7,55

PB 1,65

EPS (VND) 3.257

 Cập nhật lúc: 16/03/2018 14:15:00