Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

CHP (Thủy điện Miền Trung)

22.000 -100 (-0,46%)
KLGD (CP) 17.480  GTGD (Tr VND) 399,08
Cập nhật lúc: 9:57 SA 25/05/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CHP

CHP

Biểu đồ Khối lượng GD CHP

CHP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)22.100

Giá mở cửa (VND) 22.100

% Thay đổi (%) -0,01%

KLGD (CP) 139.900

GTGD (VND) 3.078.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 140.625

Cao nhất 52 tuần (VND) 22.846

Thấp nhất 52 tuần (VND) 18.650

 Cập nhật lúc: 24/05/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)2.784,59

SLCP lưu hành (Tr CP) 126,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)649,69

PE 7,17

PB 1,54

EPS (VND) 3.080

 Cập nhật lúc: 24/05/2017 14:15:00