Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CHP (Thủy điện Miền Trung)

25.200 +100 (+0,39%)
KLGD (CP) 3.520  GTGD (Tr VND) 86,91
Cập nhật lúc: 1:29 CH 10/05/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CHP

CHP

Biểu đồ Khối lượng GD CHP

CHP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)25.100

Giá mở cửa (VND) 25.100

% Thay đổi (%) 0,40%

KLGD (CP) 14.080

GTGD (VND) 355.620.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 19.899

Cao nhất 52 tuần (VND) 28.677

Thấp nhất 52 tuần (VND) 21.074

 Cập nhật lúc: 25/05/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)3.162,59

SLCP lưu hành (Tr CP) 126,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)860,53

PE 16,05

PB 1,90

EPS (VND) 1.564

 Cập nhật lúc: 25/05/2018 14:15:00