Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CAP (Lâm nông sản Yên Bái)

45.000 0 (0,00%)
KLGD (CP) 17.000  GTGD (Tr VND) 76,50
Cập nhật lúc: 11:21 SA 16/10/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CAP

CAP

Biểu đồ Khối lượng GD CAP

CAP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)45.000

Giá mở cửa (VND) 45.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 3.400

GTGD (VND) 152.880.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 13.990

Cao nhất 52 tuần (VND) 46.927

Thấp nhất 52 tuần (VND) 24.006

 Cập nhật lúc: 16/10/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)214,20

SLCP lưu hành (Tr CP) 4,76

Doanh thu thuần (Tỷ VND)272,38

PE 5,96

PB 2,56

EPS (VND) 7.556

 Cập nhật lúc: 16/10/2018 14:15:00