Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CAP (Lâm nông sản Yên Bái)

33.200 -900 (-2,64%)
KLGD (CP) 73.000  GTGD (Tr VND) 245,92
Cập nhật lúc: 1:54 CH 26/04/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CAP

CAP

Biểu đồ Khối lượng GD CAP

CAP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)33.100

Giá mở cửa (VND) 34.000

% Thay đổi (%) -2,93%

KLGD (CP) 9.300

GTGD (VND) 312.310.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 6.231

Cao nhất 52 tuần (VND) 40.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 27.000

 Cập nhật lúc: 26/04/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)157,56

SLCP lưu hành (Tr CP) 4,76

Doanh thu thuần (Tỷ VND)272,38

PE 9,52

PB 2,07

EPS (VND) 3.475

 Cập nhật lúc: 26/04/2018 14:15:00