Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CAP (Lâm nông sản Yên Bái)

41.500 -400 (-0,95%)
KLGD (CP) 7.000  GTGD (Tr VND) 29,05
Cập nhật lúc: 9:59 SA 24/04/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CAP

CAP

Biểu đồ Khối lượng GD CAP

CAP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)41.900

Giá mở cửa (VND) 41.100

% Thay đổi (%) 2,95%

KLGD (CP) 600

GTGD (VND) 24.840.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 5.084

Cao nhất 52 tuần (VND) 46.927

Thấp nhất 52 tuần (VND) 28.712

 Cập nhật lúc: 23/04/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)199,45

SLCP lưu hành (Tr CP) 4,76

Doanh thu thuần (Tỷ VND)388,64

PE 5,76

PB 2,59

EPS (VND) 7.277

 Cập nhật lúc: 23/04/2019 14:15:00