Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CAP (Lâm nông sản Yên Bái)

37.400 +200 (+0,54%)
KLGD (CP) 9.210  GTGD (Tr VND) 34,54
Cập nhật lúc: 1:49 CH 10/12/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CAP

CAP

Biểu đồ Khối lượng GD CAP

CAP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)37.200

Giá mở cửa (VND) 37.300

% Thay đổi (%) -0,53%

KLGD (CP) 2.300

GTGD (VND) 85.360.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 3.409

Cao nhất 52 tuần (VND) 46.927

Thấp nhất 52 tuần (VND) 24.006

 Cập nhật lúc: 11/12/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)177,08

SLCP lưu hành (Tr CP) 4,76

Doanh thu thuần (Tỷ VND)272,38

PE 5,61

PB 2,33

EPS (VND) 6.629

 Cập nhật lúc: 11/12/2018 14:15:00