Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

CAP (Lâm nông sản Yên Bái)

40.000 +1.200 (+3,09%)
KLGD (CP) 171.200  GTGD (Tr VND) 667,43
Cập nhật lúc: 2:13 CH 15/02/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CAP

CAP

Biểu đồ Khối lượng GD CAP

CAP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)39.800

Giá mở cửa (VND) 38.600

% Thay đổi (%) 2,58%

KLGD (CP) 23.920

GTGD (VND) 936.430.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 7.379

Cao nhất 52 tuần (VND) 46.927

Thấp nhất 52 tuần (VND) 26.344

 Cập nhật lúc: 15/02/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)189,45

SLCP lưu hành (Tr CP) 4,76

Doanh thu thuần (Tỷ VND)388,64

PE 5,51

PB 2,47

EPS (VND) 7.220

 Cập nhật lúc: 15/02/2019 14:15:00