Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

BSR (Lọc - Hóa dầu Bình Sơn)

16.100 +67 (+0,42%)
KLGD (CP) 46.416.050  GTGD (Tr VND) 74.266,54
Cập nhật lúc: 2:53 CH 03/02/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá BSR

BSR

Biểu đồ Khối lượng GD BSR

BSR

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)16.002

Giá mở cửa (VND) 16.200

% Thay đổi (%) -0,19%

KLGD (CP) 4.730.805

GTGD (VND) 75.701.649.700

KLGDTB 10 Ngày (CP) 10.669.711

Cao nhất 52 tuần (VND) 33.085

Thấp nhất 52 tuần (VND) 9.900

 Cập nhật lúc: 03/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)49.614,19

SLCP lưu hành (Tr CP) 3.100,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)167.123,35

PE 3,43

PB 0,97

EPS (VND) 4.661

 Cập nhật lúc: 03/02/2023 14:15:00