Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

BSR (BSR)

18.800 -106 (-0,56%)
KLGD (CP) 53.554.880  GTGD (Tr VND) 101.474,80
Cập nhật lúc: 2:54 CH 30/11/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá BSR

BSR

Biểu đồ Khối lượng GD BSR

BSR

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)18.906

Giá mở cửa (VND) 18.700

% Thay đổi (%) 1,75%

KLGD (CP) 6.931.397

GTGD (VND) 129.843.501.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 7.550.722

Cao nhất 52 tuần (VND) 22.700

Thấp nhất 52 tuần (VND) 12.422

 Cập nhật lúc: 29/11/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)58.618,05

SLCP lưu hành (Tr CP) 3.100,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)167.123,71

PE 7,58

PB 1,07

EPS (VND) 2.493

 Cập nhật lúc: 29/11/2023 14:15:00