Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

ABI (BH NH Nông Nghiệp)

27.200 -214 (-0,78%)
KLGD (CP) 4.000  GTGD (Tr VND) 10,96
Cập nhật lúc: 9:25 SA 18/07/2024

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá ABI

ABI

Biểu đồ Khối lượng GD ABI

ABI

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)27.296

Giá mở cửa (VND) 27.500

% Thay đổi (%) -0,43%

KLGD (CP) 48.994

GTGD (VND) 1.337.337.800

KLGDTB 10 Ngày (CP) 87.704

Cao nhất 52 tuần (VND) 31.019

Thấp nhất 52 tuần (VND) 21.000

 Cập nhật lúc: 18/07/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.944,39

SLCP lưu hành (Tr CP) 71,23

Doanh thu thuần (Tỷ VND)2.018,42

PE 0,00

PB 1,23

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 18/07/2024 14:15:00