Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

ABI (BH NH Nông Nghiệp)

26.000 -2.910 (-10,07%)
KLGD (CP) 5.200  GTGD (Tr VND) 138,28
Cập nhật lúc: 2:45 CH 26/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá ABI

ABI

Biểu đồ Khối lượng GD ABI

ABI

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)28.910

Giá mở cửa (VND) 30.000

% Thay đổi (%) 10,30%

KLGD (CP) 3.900

GTGD (VND) 113.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 6.252

Cao nhất 52 tuần (VND) 30.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 13.055

 Cập nhật lúc: 25/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.065,10

SLCP lưu hành (Tr CP) 36,84

Doanh thu thuần (Tỷ VND)924,67

PE 9,88

PB 1,82

EPS (VND) 2.925

 Cập nhật lúc: 25/04/2017 14:15:00