Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

ABI (BH NH Nông Nghiệp)

46.000 +1.025 (+2,28%)
KLGD (CP) 16.000  GTGD (Tr VND) 74,50
Cập nhật lúc: 1:52 CH 27/09/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá ABI

ABI

Biểu đồ Khối lượng GD ABI

ABI

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)45.829

Giá mở cửa (VND) 46.300

% Thay đổi (%) -0,47%

KLGD (CP) 1.410

GTGD (VND) 64.610.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 7.532

Cao nhất 52 tuần (VND) 68.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 43.100

 Cập nhật lúc: 28/09/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 42,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.798,65

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 28/09/2022 14:15:00