Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

ABI (BH NH Nông Nghiệp)

60.000 -329 (-0,55%)
KLGD (CP) 1.056.120  GTGD (Tr VND) 6.360,20
Cập nhật lúc: 2:51 CH 02/12/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá ABI

ABI

Biểu đồ Khối lượng GD ABI

ABI

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)60.329

Giá mở cửa (VND) 60.000

% Thay đổi (%) 0,18%

KLGD (CP) 65.100

GTGD (VND) 3.927.420.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 84.605

Cao nhất 52 tuần (VND) 68.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 30.078

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)2.533,79

SLCP lưu hành (Tr CP) 42,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.701,65

PE 8,83

PB 2,03

EPS (VND) 6.834

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00