Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

VPH (Vạn Phát Hưng)

10.500 +50 (+0,47%)
KLGD (CP) 160.310  GTGD (Tr VND) 1.827,96
Cập nhật lúc: 2:47 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VPH

VPH

Biểu đồ Khối lượng GD VPH

VPH

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)10.500

Giá mở cửa (VND) 10.200

% Thay đổi (%) 0,47%

KLGD (CP) 160.310

GTGD (VND) 1.655.030.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 288.724

Cao nhất 52 tuần (VND) 14.850

Thấp nhất 52 tuần (VND) 5.600

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)556,32

SLCP lưu hành (Tr CP) 52,98

Doanh thu thuần (Tỷ VND)429,25

PE 8,85

PB 0,84

EPS (VND) 1.187

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00