Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

VOS (Vận tải Biển Việt Nam)

1.090 0 (0,00%)
KLGD (CP) 95.970  GTGD (Tr VND) 102,60
Cập nhật lúc: 2:47 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VOS

VOS

Biểu đồ Khối lượng GD VOS

VOS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)1.090

Giá mở cửa (VND) 1.080

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 95.970

GTGD (VND) 103.440.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 62.842

Cao nhất 52 tuần (VND) 2.400

Thấp nhất 52 tuần (VND) 1.000

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)152,60

SLCP lưu hành (Tr CP) 140,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.258,12

PE -0,42

PB 0,24

EPS (VND) -2.580

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00