Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Hướng dẫn cách lọc cổ phiếu tốt bằng FiinPro
Cổ phiếu»

VOS (Vận tải Biển Việt Nam)

2.370 +160 (+7,23%)
KLGD (CP) 13.720  GTGD (Tr VND) 21,26
Cập nhật lúc: 10:59 SA 22/06/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VOS

VOS

Biểu đồ Khối lượng GD VOS

VOS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)2.210

Giá mở cửa (VND) 2.210

% Thay đổi (%) -6,76%

KLGD (CP) 9.160

GTGD (VND) 20.240.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 268.968

Cao nhất 52 tuần (VND) 3.130

Thấp nhất 52 tuần (VND) 1.000

 Cập nhật lúc: 23/06/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)309,40

SLCP lưu hành (Tr CP) 140,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.258,12

PE -0,78

PB 0,57

EPS (VND) -2.844

 Cập nhật lúc: 23/06/2017 14:15:00