Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

VNL (Logistics Vinalink)

21.500 0 (0,00%)
KLGD (CP) 0  GTGD (Tr VND) 0,00
Cập nhật lúc: 9:00 SA 30/05/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VNL

VNL

Biểu đồ Khối lượng GD VNL

VNL

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)21.500

Giá mở cửa (VND) 21.500

% Thay đổi (%) -2,94%

KLGD (CP) 200

GTGD (VND) 4.300.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.359

Cao nhất 52 tuần (VND) 27.084

Thấp nhất 52 tuần (VND) 21.500

 Cập nhật lúc: 29/05/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)193,50

SLCP lưu hành (Tr CP) 9,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)708,79

PE 7,79

PB 0,98

EPS (VND) 2.759

 Cập nhật lúc: 29/05/2017 14:15:00