Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

VLP (Công trình Công cộng Vĩnh Long)

10.000 +9.400 (+1.566,67%)
KLGD (CP) 17.000  GTGD (Tr VND) 17,00
Cập nhật lúc: 9:29 SA 10/01/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VLP

VLP

Biểu đồ Khối lượng GD VLP

VLP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)600

Giá mở cửa (VND) 600

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 600

Thấp nhất 52 tuần (VND) 600

 Cập nhật lúc: 07/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 3,54

Doanh thu thuần (Tỷ VND)71,90

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 07/02/2023 14:15:00