Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

VLP (Công trình Công cộng Vĩnh Long)

10.000 +8.900 (+809,09%)
KLGD (CP) 17.000  GTGD (Tr VND) 17,00
Cập nhật lúc: 9:29 SA 10/01/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VLP

VLP

Biểu đồ Khối lượng GD VLP

VLP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)1.100

Giá mở cửa (VND) 1.100

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 1.100

Thấp nhất 52 tuần (VND) 600

 Cập nhật lúc: 24/01/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 3,54

Doanh thu thuần (Tỷ VND)79,17

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 24/01/2022 14:15:00