Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

VIP (Vận tải Xăng dầu VIPCO)

7.230 +30 (+0,41%)
KLGD (CP) 63.490  GTGD (Tr VND) 480,11
Cập nhật lúc: 10:27 SA 30/05/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VIP

VIP

Biểu đồ Khối lượng GD VIP

VIP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)7.200

Giá mở cửa (VND) 7.270

% Thay đổi (%) -0,14%

KLGD (CP) 85.370

GTGD (VND) 616.320.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 179.438

Cao nhất 52 tuần (VND) 9.089

Thấp nhất 52 tuần (VND) 6.299

 Cập nhật lúc: 29/05/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)492,99

SLCP lưu hành (Tr CP) 68,47

Doanh thu thuần (Tỷ VND)630,82

PE 6,04

PB 0,44

EPS (VND) 1.192

 Cập nhật lúc: 29/05/2017 14:15:00