Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

TLG (Tập đoàn Thiên Long)

105.000 +1.000 (+0,96%)
KLGD (CP) 440  GTGD (Tr VND) 45,16
Cập nhật lúc: 2:47 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TLG

TLG

Biểu đồ Khối lượng GD TLG

TLG

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)105.000

Giá mở cửa (VND) 104.000

% Thay đổi (%) 0,96%

KLGD (CP) 440

GTGD (VND) 46.080.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.655

Cao nhất 52 tuần (VND) 115.315

Thấp nhất 52 tuần (VND) 63.840

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)4.022,83

SLCP lưu hành (Tr CP) 38,31

Doanh thu thuần (Tỷ VND)2.162,32

PE 16,37

PB 4,17

EPS (VND) 6.415

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00