Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Hướng dẫn cách lọc cổ phiếu tốt bằng FiinPro
Cổ phiếu»

TLG (Tập đoàn Thiên Long)

127.000 -14.000 (-9,93%)
KLGD (CP) 10  GTGD (Tr VND) 1,06
Cập nhật lúc: 9:24 SA 16/06/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TLG

TLG

Biểu đồ Khối lượng GD TLG

TLG

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)141.000

Giá mở cửa (VND) 138.900

% Thay đổi (%) 6,01%

KLGD (CP) 2.280

GTGD (VND) 317.370.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 432

Cao nhất 52 tuần (VND) 141.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 83.776

 Cập nhật lúc: 23/06/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)5.402,09

SLCP lưu hành (Tr CP) 38,31

Doanh thu thuần (Tỷ VND)2.162,32

PE 21,98

PB 5,60

EPS (VND) 6.415

 Cập nhật lúc: 23/06/2017 14:15:00