Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

TCH (ĐT DV Tài chính Hoàng Huy)

23.850 -200 (-0,84%)
KLGD (CP) 10.107.800  GTGD (Tr VND) 275.528,49
Cập nhật lúc: 2:03 CH 26/11/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TCH

TCH

Biểu đồ Khối lượng GD TCH

TCH

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)23.500

Giá mở cửa (VND) 24.800

% Thay đổi (%) -2,29%

KLGD (CP) 12.139.200

GTGD (VND) 293.840.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 15.020.510

Cao nhất 52 tuần (VND) 27.050

Thấp nhất 52 tuần (VND) 15.284

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)14.539,97

SLCP lưu hành (Tr CP) 618,72

Doanh thu thuần (Tỷ VND)4.565,84

PE 18,84

PB 1,21

EPS (VND) 1.247

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00