Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

TAC (Dầu Tường An)

60.400 +3.100 (+5,41%)
KLGD (CP) 600  GTGD (Tr VND) 42,85
Cập nhật lúc: 2:47 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TAC

TAC

Biểu đồ Khối lượng GD TAC

TAC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)60.400

Giá mở cửa (VND) 60.000

% Thay đổi (%) 5,41%

KLGD (CP) 600

GTGD (VND) 36.200.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.557

Cao nhất 52 tuần (VND) 64.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 29.659

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.948,89

SLCP lưu hành (Tr CP) 32,27

Doanh thu thuần (Tỷ VND)3.977,93

PE 24,99

PB 2,21

EPS (VND) 2.417

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00