Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Hướng dẫn cách lọc cổ phiếu tốt bằng FiinPro
Cổ phiếu»

TAC (Dầu Tường An)

53.700 +2.100 (+4,06%)
KLGD (CP) 30  GTGD (Tr VND) 1,95
Cập nhật lúc: 10:39 SA 16/06/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TAC

TAC

Biểu đồ Khối lượng GD TAC

TAC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)51.600

Giá mở cửa (VND) 52.800

% Thay đổi (%) -1,91%

KLGD (CP) 780

GTGD (VND) 41.050.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 2.221

Cao nhất 52 tuần (VND) 64.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 31.175

 Cập nhật lúc: 23/06/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.664,94

SLCP lưu hành (Tr CP) 32,27

Doanh thu thuần (Tỷ VND)3.977,93

PE 21,35

PB 1,89

EPS (VND) 2.417

 Cập nhật lúc: 23/06/2017 14:15:00