Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Hướng dẫn cách lọc cổ phiếu tốt bằng FiinPro
Cổ phiếu»

OGC (Tập đoàn Đại Dương)

1.440 -90 (-5,89%)
KLGD (CP) 1.185.210  GTGD (Tr VND) 1.500,74
Cập nhật lúc: 10:22 SA 20/06/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá OGC

OGC

Biểu đồ Khối lượng GD OGC

OGC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)1.530

Giá mở cửa (VND) 1.440

% Thay đổi (%) 6,99%

KLGD (CP) 6.594.260

GTGD (VND) 9.860.170.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 4.772.613

Cao nhất 52 tuần (VND) 2.900

Thấp nhất 52 tuần (VND) 1.080

 Cập nhật lúc: 23/06/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)459,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 300,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.170,77

PE -0,63

PB 0,71

EPS (VND) -2.441

 Cập nhật lúc: 23/06/2017 14:15:00