Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

OGC (Tập đoàn Đại Dương)

1.330 +80 (+6,40%)
KLGD (CP) 6.687.020  GTGD (Tr VND) 8.467,25
Cập nhật lúc: 2:47 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá OGC

OGC

Biểu đồ Khối lượng GD OGC

OGC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)1.330

Giá mở cửa (VND) 1.330

% Thay đổi (%) 6,40%

KLGD (CP) 6.687.020

GTGD (VND) 8.881.300.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 3.675.239

Cao nhất 52 tuần (VND) 3.300

Thấp nhất 52 tuần (VND) 1.080

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)399,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 300,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.170,77

PE -0,54

PB 0,61

EPS (VND) -2.441

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00