Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Hướng dẫn cách lọc cổ phiếu tốt bằng FiinPro
Cổ phiếu»

NTL (Đô thị Từ Liêm)

9.800 +80 (+0,82%)
KLGD (CP) 162.090  GTGD (Tr VND) 1.601,65
Cập nhật lúc: 11:21 SA 16/06/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá NTL

NTL

Biểu đồ Khối lượng GD NTL

NTL

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)9.720

Giá mở cửa (VND) 9.650

% Thay đổi (%) -0,62%

KLGD (CP) 595.630

GTGD (VND) 5.770.890.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 465.974

Cao nhất 52 tuần (VND) 11.350

Thấp nhất 52 tuần (VND) 8.200

 Cập nhật lúc: 23/06/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)592,82

SLCP lưu hành (Tr CP) 60,99

Doanh thu thuần (Tỷ VND)433,36

PE 7,46

PB 0,62

EPS (VND) 1.302

 Cập nhật lúc: 23/06/2017 14:15:00