Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

NTL (Đô thị Từ Liêm)

9.310 -190 (-2,00%)
KLGD (CP) 158.850  GTGD (Tr VND) 1.572,69
Cập nhật lúc: 2:47 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá NTL

NTL

Biểu đồ Khối lượng GD NTL

NTL

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)9.310

Giá mở cửa (VND) 9.490

% Thay đổi (%) -2,00%

KLGD (CP) 158.850

GTGD (VND) 1.488.570.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 360.209

Cao nhất 52 tuần (VND) 12.200

Thấp nhất 52 tuần (VND) 8.200

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)567,82

SLCP lưu hành (Tr CP) 60,99

Doanh thu thuần (Tỷ VND)433,36

PE 7,15

PB 0,60

EPS (VND) 1.302

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00