Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

KDC (Tập đoàn KIDO)

39.600 0 (0,00%)
KLGD (CP) 285.310  GTGD (Tr VND) 11.148,43
Cập nhật lúc: 2:47 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá KDC

KDC

Biểu đồ Khối lượng GD KDC

KDC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)39.600

Giá mở cửa (VND) 39.850

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 285.310

GTGD (VND) 11.213.420.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 273.668

Cao nhất 52 tuần (VND) 42.700

Thấp nhất 52 tuần (VND) 24.011

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)8.144,18

SLCP lưu hành (Tr CP) 205,66

Doanh thu thuần (Tỷ VND)2.238,78

PE 7,17

PB 1,37

EPS (VND) 5.526

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00