Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

DMC (Dược phẩm DOMESCO)

91.700 +4.500 (+5,16%)
KLGD (CP) 34.310  GTGD (Tr VND) 2.872,87
Cập nhật lúc: 2:47 CH 26/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DMC

DMC

Biểu đồ Khối lượng GD DMC

DMC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)87.200

Giá mở cửa (VND) 88.500

% Thay đổi (%) -0,91%

KLGD (CP) 4.700

GTGD (VND) 411.490.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 7.594

Cao nhất 52 tuần (VND) 105.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 44.772

 Cập nhật lúc: 25/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)3.028,23

SLCP lưu hành (Tr CP) 34,73

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.289,29

PE 16,69

PB 3,25

EPS (VND) 5.225

 Cập nhật lúc: 25/04/2017 14:15:00