Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Hướng dẫn cách lọc cổ phiếu tốt bằng FiinPro
Cổ phiếu»

CII (Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM)

37.650 +900 (+2,44%)
KLGD (CP) 124.510  GTGD (Tr VND) 4.560,20
Cập nhật lúc: 10:23 SA 22/06/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CII

CII

Biểu đồ Khối lượng GD CII

CII

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)36.750

Giá mở cửa (VND) 37.700

% Thay đổi (%) -2,14%

KLGD (CP) 1.195.500

GTGD (VND) 44.141.690.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 940.948

Cao nhất 52 tuần (VND) 40.700

Thấp nhất 52 tuần (VND) 23.277

 Cập nhật lúc: 23/06/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)9.049,50

SLCP lưu hành (Tr CP) 246,24

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.210,76

PE 4,44

PB 1,93

EPS (VND) 8.279

 Cập nhật lúc: 23/06/2017 14:15:00