Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

BVH (Tập đoàn Bảo Việt)

58.500 -1.000 (-1,69%)
KLGD (CP) 234.510  GTGD (Tr VND) 14.079,91
Cập nhật lúc: 10:42 SA 30/05/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá BVH

BVH

Biểu đồ Khối lượng GD BVH

BVH

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)59.500

Giá mở cửa (VND) 60.300

% Thay đổi (%) -0,84%

KLGD (CP) 301.650

GTGD (VND) 18.032.230.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 385.503

Cao nhất 52 tuần (VND) 74.300

Thấp nhất 52 tuần (VND) 55.743

 Cập nhật lúc: 29/05/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)40.488,05

SLCP lưu hành (Tr CP) 680,47

Doanh thu thuần (Tỷ VND)19.009,47

PE 31,13

PB 3,02

EPS (VND) 1.911

 Cập nhật lúc: 29/05/2017 14:15:00