Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

BVH (Tập đoàn Bảo Việt)

57.300 0 (0,00%)
KLGD (CP) 121.030  GTGD (Tr VND) 7.272,46
Cập nhật lúc: 2:47 CH 26/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá BVH

BVH

Biểu đồ Khối lượng GD BVH

BVH

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)57.300

Giá mở cửa (VND) 57.000

% Thay đổi (%) 0,52%

KLGD (CP) 193.290

GTGD (VND) 11.034.760.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 224.527

Cao nhất 52 tuần (VND) 74.300

Thấp nhất 52 tuần (VND) 54.263

 Cập nhật lúc: 25/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)38.991,01

SLCP lưu hành (Tr CP) 680,47

Doanh thu thuần (Tỷ VND)19.009,47

PE 34,71

PB 2,99

EPS (VND) 1.651

 Cập nhật lúc: 25/04/2017 14:15:00