Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

AGF (Thủy sản An Giang)

9.900 0 (0,00%)
KLGD (CP) 0  GTGD (Tr VND) 0,00
Cập nhật lúc: 2:38 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá AGF

AGF

Biểu đồ Khối lượng GD AGF

AGF

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)9.870

Giá mở cửa (VND) 9.900

% Thay đổi (%) -0,31%

KLGD (CP) 1.600

GTGD (VND) 15.840.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.586

Cao nhất 52 tuần (VND) 11.100

Thấp nhất 52 tuần (VND) 6.800

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)277,44

SLCP lưu hành (Tr CP) 28,11

Doanh thu thuần (Tỷ VND)3.320,53

PE 16,76

PB 0,35

EPS (VND) 589

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00