Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Hướng dẫn cách lọc cổ phiếu tốt bằng FiinPro
Thị trường > Top % giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
10.500
-25,00%
1.560
3.160
-21,20%
19.540
28.350
-21,04%
10
16.100
-18,69%
150
29.900
-15,54%
2.000

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
23.000
-29,23%
1.000
18.500
-19,21%
10.000
10.200
-18,40%
1.000
30.300
-18,11%
24.000
9.100
-18,02%
116.990

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
1.300
-91,03%
700.000
13.000
-57,65%
1.140
1.500
-53,13%
3.000
4.600
-50,54%
7.000
30.000
-49,01%
42.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
38.350
-3,04%
519.580
74.300
-2,24%
169.130
4.370
-2,24%
3.386.470
115.800
-1,87%
138.540
41.700
-1,66%
278.450

 

717,44
+2,97
+0,41%
91,16
0,00
0,00%
56,68
+0,30
+0,53%
666,22
+4,41
+0,67%