Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Thị trường > Top % giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
20.100
-25,28%
100
36.200
-25,06%
170
24.000
-23,45%
160
12.100
-22,93%
10
15.500
-22,31%
280

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
31.000
-47,55%
5.000
4.300
-40,28%
21.000
7.000
-39,66%
1.320
13.400
-39,09%
11.000
8.000
-25,93%
97.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
700
-95,17%
41.000
1.000
-91,38%
212.000
1.100
-86,42%
70.000
2.400
-78,57%
3.000
7.100
-76,41%
13.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
14.550
-8,50%
769.050
39.250
-4,16%
2.946.370
218.000
-3,54%
74.170
30.500
-2,87%
643.800
12.850
-2,66%
672.240

 

983,17
+13,77
+1,42%
111,98
+1,82
+1,65%
51,81
+0,02
+0,04%
973,05
+17,30
+1,81%