Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top % tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
22.550
+101,33%
17.700
86.000
+95,45%
3.600
106.200
+77,00%
2.900
20.500
+74,46%
300
69.900
+73,01%
4.100

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
13.000
+109,68%
1.360
130.000
+96,97%
859.000
61.000
+50,62%
262.000
44.000
+44,26%
100.000
22.500
+42,41%
40.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
6.700
+3.250,00%
5.000
10.000
+1.566,67%
17.000
22.300
+395,56%
1.000
6.300
+350,00%
1.000
18.800
+347,62%
3.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
111.900
+3,03%
273.700
35.300
+1,72%
3.700
113.300
+0,44%
440.000
114.400
+0,43%
1.818.900
2.520
+0,39%
5.240.300

 

1.206,26
-8,44
-0,70%
264,44
-1,20
-0,45%
88,59
+0,04
+0,05%
1.215,41
-13,53
-1,10%