Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Chứng khoán vẫn hấp dẫn về trung hạn
Thị trường > Top % tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
380
+322,22%
276.600
670
+219,04%
168.800
37.550
+48,12%
10
5.490
+46,01%
412.500
1.090
+41,55%
8.410

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
48.500
+85,11%
12.000
19.000
+65,22%
12.000
14.500
+51,04%
39.000
90.000
+41,73%
1.000
5.300
+39,47%
115.480

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
6.700
+3.250,00%
5.000
6.000
+2.900,00%
1.000
10.000
+614,29%
17.000
8.000
+321,05%
12.000
22.300
+265,57%
1.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
21.400
+4,39%
2.335.400
56.700
+3,46%
3.500.100
30.050
+3,26%
351.500
105.900
+3,01%
1.872.300
90.000
+1,46%
42.600

 

1.355,78
-11,58
-0,85%
313,65
-4,64
-1,46%
88,82
-0,05
-0,06%
1.465,58
-21,46
-1,44%