Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Chứng khoán vẫn hấp dẫn về trung hạn
Thị trường > Top +/- giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
19.900
-6.740
400
82.000
-6.400
22.000
77.200
-5.700
12.300
7.820
-5.180
30
76.100
-5.100
25.200

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
10.000
-23.000
1.450.100
63.000
-20.400
1.240
15.500
-19.800
1.000
32.900
-13.100
1.000
26.400
-11.600
12.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
25.500
-48.500
14.000
28.000
-48.000
2.000
19.900
-26.100
1.000
30.200
-20.400
16.000
26.700
-19.800
1.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
166.000
-3.000
82.700
117.300
-1.800
1.178.100
65.200
-1.600
8.259.800
108.800
-1.200
2.851.700
49.400
-1.100
22.071.400

 

1.364,55
+8,03
+0,59%
317,07
+3,42
+1,09%
89,55
+0,73
+0,82%
1.469,18
+3,60
+0,25%