Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Chứng khoán vẫn hấp dẫn về trung hạn
Thị trường > Top +/- tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
37.550
+12.200
10
79.700
+9.100
100
31.000
+7.250
200
88.800
+5.100
1.300
64.000
+5.000
100

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
90.000
+26.500
1.000
48.500
+22.300
12.000
74.000
+11.000
11.000
48.000
+10.000
21.040
42.300
+7.800
1.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
185.000
+116.000
1.000
80.000
+53.000
100.000
78.100
+47.800
1.000
100.000
+31.800
7.220
69.500
+27.800
1.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
105.900
+3.100
1.872.300
56.700
+1.900
3.500.100
90.000
+1.300
42.600
30.050
+950
351.500
21.400
+900
2.335.400

 

1.355,78
-11,58
-0,85%
313,65
-4,64
-1,46%
88,82
-0,05
-0,06%
1.465,58
-21,46
-1,44%